logga

publikationer

Sju böcker, drygt trettio artiklar och därutöver några dagstidningsartiklar. Mest har det blivit om borgen och fordringsrättsliga ämnen, men annat har jag också hunnit med. Vissa av artiklarna kan du ladda ner direkt. Saknas en länk för att ladda ner, skicka då ett e-postmeddelande till torbjorn@ingvarssonjuridik.se, så sänder jag dig gärna ett digitalt särtryck.

Monografier

Fordringsrätt

Fordringsrätt – en lärobok
Norstedts Juridik, 2 upplagan Stockholm 2021
ISBN 978-91-39-20938-6

Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten
(tillsammans med Ann-Sofie Henrikson)
Norstedts Juridik, Stockholm 2019
ISBN 978-91-39-11674-5

Fordringsrätt – en lärobok
Wolters Kluwer (Norstedts Juridik), 1 upplagan Stockholm 2017
ISBN 978-91-39-20736-8

Condictio indebiti (Fordringsrättsliga studier 01)
Eget förlag, Taberg 2016
ISBN 978-91-983481-0-1
Tillgänglig för nedladdning från DiVA

Walins Borgen och tredjemanspant
Norstedts Juridik, 4 upplagan Stockholm 2013
ISBN 978-91-39-01643-4

Ogiltighet och rättsföljd
Norstedts Juridik, Stockholm 2012
ISBN 978-91-39-01245-0

Juridiska personers borgensåtaganden
Norstedts Juridik, Stockholm 2003
ISBN 91-39-00944-0

Borgensliknande säkerhetsrätter
Norstedts Juridik, Stockholm 2000
ISBN 91-39-00587-9

Artiklar, festskriftsbidrag och bidrag till antologier

Rättshandlingars utgivande
i Festskrift till Rolf Dotevall, Lund 2020, s. 319-338

En upptäcktsresa i osedlig terräng
i Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten, Helsingfors 2020, s. 107-118

Immoral Contracts In Sweden
(tillsammans med Annina H. Persson)
i Immoral Contracts In Europe 2020, Cambridge 2020

Förmedlingsmedel i socialtjänsten
i Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt, Uppsala 2020, s. 307-326

Om ett enkelt löpande skuldebrev
i Vänbok till Mikael Mellqvist, Stockholm 2020, s. 85-98

Lundstedt vid skiljevägen – När rättsrealism och pragmatism möttes och skildes åt.
i Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, Stockholm 2019, s. 223-238

Att undervisa mot betalning – avtalsrätt möter förvaltningsrätt
i Rättssäker utbildning, Institutet för utbildningsrätt volym 5, Uppsala 2019, s. 101-118

Normkandidater och normproducenter – Om att fylla det rättstomma rummet
i Vänbok till Lena Olsen, Uppsala 2019, s. 153-173

I lyckliga stunder och på lyckliga platser – Om att förena avtals­rättens teori och praktik
i Minnesskrift till Jan Ramberg, Stockholm 2019, s. 133-145

Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
i Festskrift till Göran Millqvist, Stockholm 2019, s. 301-322

Subrogation
i Festskrift till Stefan Lindskog, Stockholm 2018, s. 317-336

Osolidariskt ansvar
Svensk Juristtidning 2018 s. 423-438 (läs på SvJT:s hemsida)
Även tryckt i De Lege 2017 Genuskritiska frågor inom juridiken s. 45-62

Aktieägaravtal och möjligheten att åsidosätta långvariga avtal
i Aktieägaravtal – Ett symposium, Skrifter i associations- och kapitalmarknadsrätt nr 2, Uppsala 2018 s. 164-183

Och den ljusnande framtid är vår: Att ersätta ett barns framtida inkomstförlust
i För barns bästa: Vänbok till Anna Singer, Uppsala 2017, s. 175-190 (ladda ner från DiVA)

Moral, dubbel moral eller rätt
(tillsammans med Annina H. Persson)
i Festskrift Ronney Hagelberg, Stockholm 2016, s. 197-205

Jubilæumsbog
Ogiltighet och moralens eviga återkomst
i Aftaleloven 100 år, (Jurist- og Økonomforbundets Forlag) Köpenhamn 2015, s. 279-304

Försäkring av sanktionsavgifter – en replik
Juridisk Tidskrift 2014-15 s. 703-711

Spelrätt
i Lotteriinspektionens skriftserie nr 4 2013, s. 1-17 (ladda ner)

Tillägg för egen del – Doktrin i »fel« publicerings-forum?
i Doktrinen i praxis De Lege årsbok 2013, s. 93-106 (ladda ner)

Till stöd för stödbrev
Svensk Juristtidning 2013 s. 266-288 (läs på SvJT:s hemsida)

Borgen och självständiga garantier
Svensk Juristtidning 2012 s. 1034-1061 (läs på SvJT:s hemsida)

Pengar luktar inte – eller gör de det?
Svensk Juristtidning 2011 s. 1019-1035 (läs på SvJT:s hemsida)

Anfordringsgarantier och oberoende personsäkerheter i europeisk och nordisk rätt
Uppsala Faculty of Law Working Paper (ladda ner)

Lån i telefon – dags att reglera?
Juridisk Tidskrift 2009-10 s. 384-394 (ladda ner)

Allmänna råd och jämkning av borgensåtaganden
Svensk Juristtidning 2008 s. 867-876 (läs på SvJT:s hemsida)

Tolkning av försäkringsavtal
Nordisk Försäkringstidskrift 2007 s. 137-144 (ladda ner)

Giltighet av »falskt« försäkringslöfte
Nordisk Försäkringstidskrift 2004 s. 167-172

Spel och osedliga avtal
Svensk Juristtidning 2004 s. 739-758 (läs på SvJT:s hemsida)

Rådgivningsansvar och medvållande
Juridisk Tidskrift 2002-03 s. 561-573

Gyllene aktier – spanska och brittiska aktieregler underkänns av EG-domstolen
(tillsammans med Lena Weije)
IUR Information nr 4 2003 s. 1-6

Norsk Høyesterettsdom om köplagens tillämplighet på fråga om hävning av köp av aktiebolag
IUR Information nr 9 2002 s. 11-15

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden
Juridisk Tidskrift 2001-02 s. 34-47

Den som går i borgen går i sorgen – skuldsaneringslagen aktualiserar gammalt ordspråk
Juridisk Tidskrift 1994-95 s. 1123-1128

Rättsfallskommentarer

Tolkning av försäkringsavtal
(kommentar till NJA 2012 s. 3)
Juridisk Tidskrift 2012-13 s. 426-433 (ladda ner)

Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder
(kommentar till NJA 2005 s. 44)
Juridisk Tidskrift 2005-06 s. 125-133

Borgensåtagande för kommersiell kredit jämkat med stöd av 36 § AvtL
(kommentar till NJA 1999 s. 408)
Juridisk Tidskrift 1999-2000 s. 415-420

Recensioner

[Anmälan av] Zlatko Salcic Avtal om kreditderivat, Stockholm 2006, 321 sidor, ISBN 91-7155-127-1
Juridisk Tidskrift 2007-08 s. 185-193

[Anmälan av] Berte-Ellen Reinertsen Konow Løsørepant over landegrenser, 696 sidor, Fagbokforlaget, Bergen 2006, ISBN 82-7674-616-0
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 830-837

sidfot