logga

om sidan

Kolofon

I böcker är det vanligt att man talar om vilket typsnitt som använts, var boken tryckts och ibland något om form­givaren. Det här är hemsidesversionen av den informa­tionen.

Typsnitt

Två olika typsnitt har använts på den här sidan, nämligen Thesis TheSans för rubrikerna och DTL Albertina för löp­texten.

Thesis är ritat av Luc(as) de Groot och distribueras genom LucasFonts. TheSans är ett öppet typsnitt i den moderna holländska stil som vuxit fram bland formgivare och lärare vid KABK i Haag. Det kan tyckas vara ett neutralt typsnitt, men ser man på detaljerna, exempelvis det öppna e:et och det ovanligt svängda s:et, så ser man att varje bokstav är resultatet av medvetna val.

Albertina ritades av den belgiske kalligrafen Chris Brand 1965 och distribueras idag av Dutch Type Library. Det är funktionellt och utrymmesekonomiskt, med en tilltalande tystlåten enkelhet, som aldrig stör eller tränger sig på. Kursiven präglas av kalligrafens hand och lutar bara fem grader.

Albertina genereras med tekniken @font-face, stilmallar (CSS) och typsnittsformatet WOFF. Det innebär att texten blir satt i Albertina på din skärm, fastän du förmodligen inte har det i din dator. TheSans används dels som bilder i PNG-format, dels genereras det med @font-face på samma sätt som Albertina. Jag har använt TheSans och Albertina sedan slutet av 1990-talet och är glad att nu kunna ha samma grafiska profil även på webben.

Trogen W3C-standarder

Alla sidor är kodade så att de validerar mot fastställda W3C-standarder. Detta innebär att om din webbläsare följer de standarder som slagits fast av W3C, så ser allt ut som jag tänkte det när jag kodade sidorna. Har du en rimligt ny läsare skall det inte vara något problem och sidorna skall gå att läsa bra både på surfplattor och smarta telefoner.
Valid XHTML 1.1Valid CSS!

sidfot